MENU

資料室

野球部を支えた陰の人たち

Shizuko_100th_ebook_483.jpg

出典:「静中・静高 野球部百年史」

2017/05/08    野球部史   |